Dövlət zəmanəti ilə alınan borclarla bağlı QƏRAR – FOTO

“Azərbaycan adından və ya dövlət zəmanəti ilə alınan borclar hesabına həyata keçirilən layihələrə dair dövri hesabat forması” və “Azərbaycan adından və ya dövlət zəmanəti ilə alınan borclar hesabına həyata keçirilən layihələrə dair yekun hesabat forması” təsdiq edilib.

Yenicag.az xəbər verir ki, bu barədə müvafiq qərarı Baş nazir Əli Əsədov imzalayıb.

Sənədə əsasən, Azərbaycan adından və ya dövlət zəmanəti ilə alınan borc vəsaitlərindən istifadə edən şəxslər Azərbaycan adından və ya dövlət zəmanəti ilə alınan borclar hesabına həyata keçirilən layihələrə dair yarımillik və illik dövrlər üzrə dövri hesabatı kağız və electron daşıyıcılarda bu Qərara uyğun olaraq müvafiq hesabat dövründən sonrakı bir ay müddətində İqtisadiyyat Nazirliyinə təqdim etməlidirlər.

Azərbaycan adından və ya dövlət zəmanəti ilə alınan borclar hesabına həyata keçirilən layihələr üzrə kredit müqavilələri bir ildən az müddətə bağlanılarsa, layihələrə dair dövri hesabatı kağız və elektron daşıyıcılarda bu Qərara uyğun olaraq kredit müqaviləsinin əhatə etdiyi müddətin bitməsinə iki ay qalmış İqtisadiyyat Nazirliyinə təqdim etməlidirlər.

Azərbaycan adından və ya dövlət zəmanəti ilə alınan borclar hesabına həyata keçirilən layihələrə dair yekun hesabatı kağız və elektron daşıyıcılarda bu Qərara uyğun olaraq layihə bitdikdən sonra bir ay müddətində İqtisadiyyat Nazirliyinə təqdim etməlidirlər.

İqtisadiyyat Nazirliyi Azərbaycan adından və ya dövlət zəmanəti ilə alınan borc vəsaitlərindən istifadə edən şəxslər tərəfindən bu Qərara müvafiq olaraq təqdim edilmiş məlumatları ümumiləşdirib yarımillik və illik hesabat şəklində kağız və elektron daşıyıcılarda müvafiq hesabat dövründən sonra iki ay müddətində Nazirlər Kabinetinə təqdim etməlidir.

Azərbaycan adından və ya dövlət zəmanəti ilə alınan borclar hesabına həyata keçirilən layihələr üzrə kredit müqavilələri bir ildən az müddətə bağlanılarsa, layihələrə dair dövri hesabatı kağız və elektron daşıyıcılarda bu Qərar uyğun olaraq kredit müqaviləsinin əhatə etdiyi müddətin bitməsinə 45 təqvim günü qalmış Nazirlər Kabinetinə təqdim etməlidir.

Nazirlər Kabinetinin 2014-cü il 4 dekabr tarixli 385s nömrəli Sərəncamı ləğv edilib.

Layihənin komponentləri haqqında məlumat

Komponentin adı:

Komponent çərçivəsində nəzərdə tutulmuş işlər:

Komponent üçün nəzərdə tutulmuş məbləğ:

Komponent çərçivəsində cəlb edilmiş podratçı şirkətlər və onlarla imzalanmış müqavilələr (predmet və dəyəri göstərilməklə, satınalma planına müvafiq olaraq).

Layihənin icrası haqqında məlumat

Layihənin hər komponenti çərçivəsində nəzərdə tutulmuş işlər (müqavilələr üzrə cari hesabat dövrü üçün):

Layihənin hər komponenti çərçivəsində görülmüş işlər (müqavilələr üzrə cari hesabat dövrü üçün):

Layihənin hər komponenti çərçivəsində nəzərdə tutulmuş və görülmüş işlər arasındakı fərqin səbəbi haqqında ətraflı məlumat:

Layihənin hər komponenti çərçivəsində nəzərdə tutulmuş məbləğ (müqavilələr üzrə cari hesabat dövrü üçün):

Layihənin hər komponenti çərçivəsində istifadə edilmiş məbləğ (müqavilələr üzrə cari hesabat dövrü üçün):

Layihənin hər komponenti çərçivəsində nəzərdə tutulmuş və istifadə edilmiş məbləğ arasındakı fərqin səbəbi haqqında ətraflı məlumat.

Layihə üzrə gələcək dövrlər üçün nəzərdə tutulmuş tədbirlər haqqında məlumat

Hesabat dövründən sonrakı dövrlər (cari ilin növbəti yarım ili üzrə və layihənin sonunadək) üçün komponentlər üzrə görülməsi nəzərdə tutulmuş işlər barədə məlumat:

Hesabat dövründən sonrakı dövrlər (cari ilin növbəti yarım ili üzrə və layihənin sonunadək) üçün komponentlər üzrə istifadə edilməsi nəzərdə tutulan məbləğ (kredit və hökumət payı göstərilməklə).

Satınalma planının (tətbiq olunursa) son yenilənmiş nüsxəsi

Digər məlumatlar (vardırsa).

Layihənin komponentləri haqqında məlumat

Komponentin adı:

Komponent çərçivəsində nəzərdə tutulmuş işlər (müqavilələr üzrə):

Komponent çərçivəsində xərclənmiş vəsait (müqavilələr üzrə):

Komponent çərçivəsində əldə edilmiş nəticələr (müqavilələr üzrə).

Yekun satınalma planı