Reklam: Sinerji
Ziraat Bank New 160×600
Ziraat Bank New 160×600
Ziraat Bank New 768×90 / 320×100

Qara qutu Rusiyanı şoka saldı

2992911264denuakqRǝsmi Moskvanın ümidlǝri puça çıxıb.

Noyabrın 24-dǝ Türkiyǝnin hava mǝkanını pozduğuna görǝ düşürülǝn rus qırıcı tǝyyarǝsinin qara qutusu ilǝ bağlı olaraq rǝsmi Moskvanın ümidlǝri puça çıxıb.
Qara qutunu tǝdqiq etmǝyǝ başlayan rus hǝrbi mütǝxǝssislǝr “qara qutudan düzgün mǝlumat ǝldǝ etmǝyin qeyri-mümkün” olduğunu açıqlayıblar.
Rǝsmi Moskva daha ǝvvǝl yayımladığı açıqlamada qara qutunun düşürülǝn tǝyyarǝnin hava mǝkanını pozmadığını sübut edǝcǝyini müdafiǝ etmişdi.
Ancaq cümǝ günündǝn bǝridir davam edǝn fǝaliyyǝtlǝrdǝ ümid etdiyini ǝldǝ edǝ bilmǝyǝn rus tǝrǝfi aşkarlanan mǝlumatların qaneedici olmadığı bǝhanǝsinǝ sığınıb.
Qeyd edǝk ki, dǝkabrın 8-dǝ qara qutunun qeydiyyatlarının tǝdqiq edilmǝsi üçün 14 fǝrqli ölkǝdǝn mütǝxǝssis dǝvǝt edǝn Moskvaya sadǝcǝ Çin, İngiltǝrǝ vǝ ABŞ müsbǝt cavab vermişdi.

www.yenicag.az

327