Reklam: Sinerji
Ziraat Bank New 160×600
Ziraat Bank New 160×600
Ziraat Bank New 768×90 / 320×100

Ayurveda pereparatları Azərbaycanda – FOTO

Ayurveda qədim Hindistan təbabətidir, onu həmdə müasir tibbin anası adlandırırlar. Çünki Ayurveda öz növbəsində Avropa, Çin və Ərəb təbabətinə böyük töhfələr vermişdir. Ayurveda-nın  5000 il yaşı var.

Ayurveda- sözü iki qədim Hind Sanskrit sözündən əmələ gəlmişdir. “ayur”- həyat, “veda”- bilik mənasına gəlir. “Həyati biliklər”- bu təkminləşdirilmiş bir müalicə sistemidir, hansı ki, bədəni, ruhu və zehni bir bütöv kimi qəbul edir. Ayurvedanın məqsədi bu üç ünsürün bütünlüyünü bərpa etmək, insanı sükunət halına gətirmək və insanı özünüpərba edə biləcək şəklə gətirməkdir.
Ayurveda müasir tibbin faydalarını təkzib etmir, əksinə onu daha effektiv bir hala gətirir.Qədim təbabət formaları indi heç zaman olmadığı qədər məşhur və tələb olunandır. Sürətlə artan səhiyyə xərcləri insanlarda sağlamlığın profilaktik şəkildə qorunması ehtiyacını, xroniki xəstəliklərin artışı isə effektiv və rahat müalicə metodlarına olan ehtiyacı artırır.Məhz xroniki xəstəliklərin müalicəsi zamanı Ayurveda preparatların istifadəsi mükəmməl nəticələr verməyə davam edir. Bununla yanaşı insan passient kimi özü çox önəmli rol oynayır.Ayurveda kursu üzrə müalicə zamanı insan həm də sağlam yaşam sirlərini və profilaktik olaraq xəstəliklərdən rahatlıqla qorunmaq üsullarını öyrənir.

Azərbaycan da sizə Ayurveda məhsullarını “Eternitive Herbals” şirkəti təqdim edir.Hindistanda istehsal olunan məhsullarımız(bfmqə)  GMP, İSO, WHO GMP və HACCP sertifikatlarına sahibdir. Həmçinin Azərbaycanda da Səhiyyə Nazirliyi və AQTA tərəfindən yoxlanılmış və sertifikatlaşdırılmışdır. Tərkiblərində heç bir kimyəvi maddə, GMO, ağır metal, pestisit olamadığına dair sertifikatları vardır.

Təmizlik həm planetimizə, evimizə, həm bədənimizə, beynimizə və ruhumuza lazımdır.
Şlaklardan, toksinlərdən təmizlənmiş bədən öz fəaliyyətini çox daha yaxşı icra edir. Və xəstəliklərə daha dözümlü olur, müalicəyə ehtiyac olarsa daha effektiv cavab verir. Öz növbəsində bu funksiyasını icra edən bədənimizin əvəzsiz hissəsi Limfa və Mədə-bağırsaq sistemidir.

Bəs Limfa sistemi, limfa nədir?

Limfa – lamfosidlərdən və başqa müəyyən elementlərdən ibarət olan şəffaf maddədir.Limfa birləşdici hissə kimilərdən olub(Məsələn: sümük, əzələ, qığırdaq, piy qan və s.) konkret bir orqana cavabdeh deyildir, əksinə hər bir orqan üçün köməkçi vasitədir.

Əgər eritrosidlər(qan hissəciyi) qanda oksigen və karbon qazını daşınması vəzifəsini icra edirlərsə, limfosidlər də limfanın daxilində  zülal, su, toksin və duzun qana ötürülməsini təmin edir. İnsan orqanizmində bir çox limfotik kapilyarlar mövcuddur, onlar qandan atılmış  hüceyrə daxili mayeni toplayırlar və bu da öz növbəsində limfanın təməlini təşkil edir.Limfa öz yolunu insan bədənin də aşağıdan yuxarıya doğru başlayır və kapilyarlardan limfa damarlarına   keçir.Damar hüceyrələrinin  ritmik yığılması sayəsində limfa döş kanalına və damarlara-qana çatır(eritrosidlərə qarışmır). Diz, dirsəklər, qoltuqaltılar, sinə və boyun altındakı damar klapanları və limfa düyünləri limfanın geri axmasına mane olur.
Kimyəvi tərkibinə görə limfa qanın plazmasına oxşardır: limfa 95% sudan, 3.4% zülaldan, 0.1 qlukozadan, 0.9%  mineral duzlardan ibarətdir. İnsan bədənində 1-2 l limfa mövcuddur və hər gün bir o qadərdə istehsal olunur.
Belə ki, limfosidlər- immun sistemin hüceyrələridir və limfa 90% limfosidlərdən ibarət olduğunu bilsək bu zaman aydın olur ki, Limfa sistemi immuniteti ziyanlı virus və bakteriyalardan qoruyur. Zəif immunitet zamanı ziyanlı virus və bakteriyalar limfa düyünlərinə düşə və iltihab yarada bilər.
Həmçinin limfa yaraların sağalmasınada təkan
verir. Beləliklə, Limfa sistemi nəqliyyat, qoruyucu və drenaj funksiyaları yerinə yetirir.

Limfa sistemi öz işini düzgün icra edə bilmədikdə nə baş verir?

 Limfa sistemi və limfadrenaj zəifləyir
 Bədəndə şişkinlik yaranır
 İmmunitet zəifləyir
 Bədəndə iltihab prosesləri gedir
 Qan-damar sistemində problemlər yaranır(Məsələn: iltihab, qanda durğunluq)
 Metobolizm pozuntusu
 Xoş xassəli şişlərin əmələ gələ bilir  və s.


Bu proplemlərin yaşanmaması üçün nə etməli?

Təəssüf ki, dövrümüzün həyat tərzi, qidalanma mədəniyyəti, gündəlik təlabatları Limfa sisteminin işini çətinləşdirir, bəzi hallarda Limfa sistemin zəifləməsinə və xəstəliklərə gətirib çıxarır. Öz işinin öhtəsindən gələ bilmədikdə orqanizmdə bütün orqanların fəaliyyətinə mənfi təsir göstərir. Gündəlik həyat ritmimizdən, müasir həyatın tempindən geri qalmadan bu kimi halların qarşısını almaq üçün sizə mükəmməl Ayurveda məhsulu olan  – LYMPHOCLEAN-ı təqdim etmək istəyirik.


LYMPHOCLEAN- Öz növbəsində Limfa sistem işini icra edə bilmədik də, limfanı təmizləyir, şlakları bədəndən xaric edir və limfadrenajı normallaşdırır.
-Outoimmunomodulyatordur və onkoprotektordur
– İmmuniteti gücləndirir
-İltihabı aradan götürür və təbii antibiotikdir
-Dəridə alergiya zamanı məsləhət görülür
-Tərkibində ki, entosorbent bağırsaqda ki, xolesterin, piy və zərərli maddələri bədəndən xaric edir
-Xoş xasisəli şişlərin (mioma, fibroma, kista) çəkilməsinə kömək edir
-Bədən də şişkinliyi azaldır
-Qan dövranını normallaşdırır və təmizləyir
Tərkibində olan bitkilərin hər hansı birinə yarana biləcək alergiya xaricində heç bir əks göstərişi yoxdur.

Mədə-bağırsaq sisteminin fəaliyyətinin bədənimizdə ki, rolu nədən ibarətdir?

Həzm sisteminin vəzifəsi qəbul olunmuş qidanı müəyyən mexaniki və kimyəvi dəyişikliklərə uğradaraq həzm etmək, həzm olunmuş qidanı sormaq və qalıq hissəni bədəndən xaric etməkdir.
Həzm sisteminə həzm kanalı və həzm sistemi vəziləri aiddir. İnsanda həzm kanalı 8-10 m uzunluğunda olub, aşağıdakı şöbələrə bölünür: ağız boşluğu, udlaq, qida borusu, mədə, nazik və yoğun bağırsaqlar. Həzm sisteminin böyük vəzilərinə qaraciyər, mədəaltı vəzi böyük ağız suyu vəziləri aiddir.

 

Ağız boşluğuna düşmüş qida müəyyən mexaniki və kimyəvi dəyişikliyə uğradıqdan sonra əsnək vasitəsilə udlağa, oradan qida borusuna, mədəyə keçir. Mədədə həzm olunmuş qida nazik bağırsağa, sonra yoğun bağırsağa daxil olur və nəhayət, qalıq hissə xaric olur. Qida həzm olduqdan sonra lazımi maddələr qana sorulur.
Mədə-bağırsaq sistemi öz işini düzgün icra edə bilmədikdə nə baş verir?
 Həzm sistemi orqanları şlaklanır
 Bağırsaqda fikal daşları yaranır
 Qıcqırma , qarında köpmə
 Artıq çəki
 Mədə altı vəz və öd kisəsində problemlər
 İnsanda stress artır
 Qan təzyiqində problemlər yaranır
 Bağırsaqda problemlər zamanı dəridə müəyyən fəsadlar yaranır
 Piy artımı cinsi aktivliyi zəiflədir və s.

 

Bu proplemlərin yaşanmaması üçün nə etməli?

Həzm sistemi orqanlarının xəstəlikləri ümumi xəstəliklər arasında çox rast gəlinən patologiyalara aid olunur və müxtəlif səbəblərdən (ekoloji vəziyyətin pisləşməsi, qeyri-sağlam həyat tərzi, qidalanma rejiminin pozğunluqları, sinir-emosional gərginliklər (stress), bakterial infeksiyalar, neyrohumoral tənzimlənmənin pozulması, sekretor və motor funksiyalarının pozğunluqları, səmərəsiz qidalanma, bəzi qida məhsullarının keyfiyyətsizliyi və s.) onların xüsusi çəkisinin artma tendensiyası müşahidə olunur. Xüsusən, natamam, balanslaşdırılmamış, düzgün olmayan qidalanma, stress halları həzm orqanlarının iltihabına və funksional pozğunluqlara gətirib çıxarır. Buna həmçinin kənd təsərrüfatı sahəsində toplanan meyvə və tərəvəzlərin, eləcə də texnoloji hazırlanıb son məhsul şəklinə salınan qidaların tərkibində olan herbisidlər, insektisidlər, fungisidlər, həmçinin konservantlar, boya maddələri, qidaya əlavələr və suyun tərkibində nitrit və nitratların, ağır metal duzlarının və dioksinlərin çox olması səbəb olur. Bu maddələr orqanizmə daxil olaraq maddələr mübadiləsinin normal gedişini pozur və funksional pozğunluqlar törədir. Təəssüf ki, bunlar hamısı günümüzün tələbləridir və biz bu tendensiyadan qırağa çıxmaqda çətinlik çəkirik. Bütün bunlara baxmayaraq yenədə Həzm sistemimizi bütün sadalanan xəstəliklərdən qorumaq və bəzi hallarda bu xəstəliklərdən müalicə etmək üçün sizə mükəmməl vasitə olan TRİPHALACLEAN-ı təqdim etmək istəyirik.

 

TRİPHALACLEAN- orqanizmi təmizləyir, gəncləşdirir və müxtəlif xəstəliklərə qarşı profilaktik vasitəsidir.Aktiv formulası Mirobalan(trifala- “3 meyvə”) ailəsinə xas olan  qurudulmuş meyvələrdən ibarət olub, insanın bütün toxumalarına təsir edir və buna görədə möhtəşəm müalicə xüsusiyyətinə malikdir.
– Bütün orqanizmə güclü təmizləyici təsir edir. Belə ki, qalın və nazik bağırsaq, qaraciyər və öd kisəsi, mədə altı vəz və dalaq, böyrək və ağciyər, mədə-bağırsaq sistemini tənzimləyir
– Entrosorbent effekti verir, orqanizmdən toksinləri, ziyanlı qalıq maddələrini və bədəndə həll olunmayan qida qalıqlarını kənarlaşdırır.
– Lipidlərin mübadiləsini bərpa edir,  artıq çəkinin atılmasına təkan verir
– Qanı və limfanı təmizləyir, qanda hemoqlabinin səviyyəsini tənzimləyir, təzyiqi normallaşdırır və güclü antioksidant effekti yaradır
– Güclü strestən qalan fəsadları aradan qaldırır, sakitləşdirici təsir göstərir, beyində qan dövranını normallaşdırır və yaddaşı gücləndirir
– Görmə qabiliyyətini yaxşılaşdırır
– Dəri xəstəlikləri zamanı yardım edir, təbii antibiotik və antiseptik kimi təsir edir
– Bütün orqanizmi cavanlaşdırır, bu da öz növbəsində cinsi aktivliyi artırır
– Onkoprotektor olub, xərcəng əleyhinə malik xüsusiyyətləri sahibdir

Tərkibində olan bitkilərin hər hansı birinə yarana biləcək alergiya xaricində heç bir əks göstərişi yoxdur.

İstehsalçı: ETERNİTİVE HERBALS  PVT.  LTD.
Əgər preparatlarımız haqqında daha ətraflı məlumat  əldə etmək və satın almaq istəyirsinizsə aşağıdakı əlaqə nömrəsinə zəng edə bilərsiniz.
Əlaqə nömrəsi: +994506306460
+994504507774

 

www.yenicag.az

219